ROLANDHYTTEN 1957-2014

ROLANDHYTTEN “UNGDOMMENS PERLE” ved bredden af Karlsgårde sø, hvor i tusindvis af såvel spejdere, skoleelever, vandrere, kanosejlere m.fl. – unge som ældre siden 1957 har haft et ophold i ROLANDHYTTEN og i tilgift hertil oplevet naturens mangfoldighed i og omkring Karlsgårde sø.

Skovområdet omkring ROLANDHYTTEN ejes af Nørbæk plantage, hvis bestyrelse i 1954 udlejede mødepladsen og byggegrunden til KFUM-spejderne i Varde, Sct. Jacobi gruppe. Lejekontrakten blev underskrevet den 1. januar 1957, og den primitive hytte, hvor der var plads til 20 personer, blev indviet samme år.

Sidst i 70-erne blev kravene til hyttens faciliteter, såsom toilet- og vaskeforhold, øget, samtidig med at blandede troppe så dagens lys i det moderne spejderarbejde. I den forbindelse var der et stort ønske om udvidelse af hytten, og forældrekredsen ”gik i krig” med disse planer. Med stor velvilje fra alle involverede myndigheder kom tilladelsen til at udvide hytten med et ekstra soverum til 10 personer, 2 toiletter samt baderum i hus – Det frivillige arbejde med udvidelsen kunne nu gå i gang, og den 2. maj 1982 var den større og forbedrede ROLANDHYTTEN klar til genindvielse.

Forældrekredsen havde mange medlemmer fra Varde Y’s Men’s Club, og den 5. august 1980 indgås en ligedelingsaftale med KFUM-spejderne om ejerskabet af hytten. – I 2000 overtog Varde Y’s Men’s Club samtlige forpligtigelser vedrørende ROLANDHYTTEN, da KFUM-spejderne Sct. Jacobi-gruppen ophørte.

ROLANDHYTTEN er et stort aktiv for klubben som styrker kammeratskab og fællesskab for medlemmerne i Varde Y’s Men’s Club, når der gøres forårs rent, vedligeholdes og repareres.

Den 57 år gamle ROLANDHYTTEN er tiden nu løbet fra. Den er blevet for primitiv, hvilket er tilkendegivet fra stadig flere af de ellers trofaste lejere og tydeligt afspejles i den vigende og nu underskudsgivende udlejning.