DEN NYE ROLANDHYTTEN

I Varde Y’s-Mens club er vi meget stolte over at have fuldført projekt ny ROLANDHYTTEN.

For 5 år siden blev de første møder i byggeudvalget holdt. Det skete efter vi i flere år gradvist var kommet til den konklusion af renovering af den daværende Rolandhytten ville blive en lappeløsning, især fordi sovesale og sanitære forhold var helt utidssvarende.

Første etape bestod i at sikre en ny lejekontrakt hos grundejeren, Nørbæk Plantage.

Herefter den spændende proces med at skabe den ny Rolandhytten afsluttende med udarbejdelse af byggetegninger.

Miljøstyrelsens godkendelse af projektet blev ansøgt og indhentet, hvorefter vi ansøgte Varde kommune om byggetilladelse som vi modtog 23.2.2012.

I november 2012 blev der afholdt licitation, Byggefirmaet Blom og Bjerg vandt opgaven med en tilbudssum på 2.100.000 kr.

Varde Y’- Mens club havde på daværende tidspunkt 300.000 kr. i banken til projektet, så der skulle skaffes mange penge for at realiserede drømmen. Med en målsætning om at fuldfinansiere projektet, blev der ansøgt flere end 40 fonde om anlægsmidler.

Ret hurtigt kom et tidsbegrænset tilsagn om 400.000 kr. fra LAG Varde, med pligt til byggeafslutning og afrapportering senest 30.6.15.

Friluftsrådet gav tilsagn om 300.000 kr. som et lån med eftergivelse efter 10 år.

Vi modtog også mange afslag.

Med indgåelse af lokalt grønt partnerskab med, NaturKulturVarde og DGI sydvest, samt anbefaling af projektet fra Varde kommune, modtog vi 24.6.14 tilsagn om 400.000 kr. fra Miljøministeriets puljemidler til støtte af lokale grønne partnerskaber.

Så stod vi i slutningen af juni 2014 med støttetilsagn og egne midler i alt 1.300.000 men projektet var ved at være i tidsnød, (p.g.a. kravet om afrapportering af projektet til LAG inden udgangen af juni 2015).

Vi havde følelsen af at være meget tæt på målet, uden at kunne komme over stregen, men stadig med vilje til at tage nok en tørn.

Ideen om at søge Varde Kommune om et rentefrit lån fødtes. Der blev ved møderne med kommunen mødt meget stor velvilje og på byrådsmødet 2.9. 2014 besluttede byrådet at bevilge ROLANDHYTTEN et rentefrit lån på 1.000.000 kr. (løbetid 15 år).

I forbindelse med Karlsgårde Dag 2014 afholdt vi åbent hus i den gamle hytte, hvor mange var forbi til et sidste gensyn og genopfriskning af gode minder. Flere benyttede også muligheden for at købe af det udbudte brugte inventar m.v. I den forbindelse modtog vi en gave på 50.000 kr. til projektet fra H.K.Lauridsen, Varde.

1. oktober begyndte byggeriet.

Sideløbende med tilsyn og opfølgning af anlægsarbejdet, blev endnu mange fonde søgt om støtte til inventar og etablering af udenoms arealer ved ROLANDHYTTEN.

Der indkom tilsagn fra A.P. Møller Fonden 50.000 kr., SE Vækstpulje 50.000 kr. anonym giver 28.000 kr. Viva Varde 15.000 kr. Middelfart Sparekasse 10.000 kr., Sydbank 10.000 kr. Nordea Fonden 10.000 kr., samt Sydbank Fonden 15.000 kr. (bålpladsen).

30.april 2015 var ROLANDHYTTEN klar til aflevering.

Siden har medlemmer af Varde Y’s-Mens club langt mange timer i praktisk arbejde med at montere køkken, senge og sengelamper m.m. maling af hytten, samt anlæg af udenoms arealer med fliser, bålplads, parkeringsplads og til sidst græsplæne.

29.maj afholdt vi med deltagelse af repræsentanter for bidragsydere, myndigheder, samarbejdspartnere, venner og brugere, officiel indvielse i ROLANDHYTTEN med flaghejsning og lykønskningstaler ved Præsident for Varde Y’s-Mens club, Steen Sørensen, formand for byggeudvalget, Hans Christian Dahlgaard Hansen og borgmester Erik Buhl Varde Kommune.

Varde Y’s-Mens club glæder sig nu over at byde velkommen i den nye ROLANDHYTTEN, som siden 15. juni 2015 har været udlejet til børnehaver og skoleklasser på dags eller overnatningstur. Spejder weekend. Kursus. Sommerlejre. Ungdomsklubtur og familie weekend.

Vi håber at rigtig mange får lyst til at bruge ROLANDHYTTEN og få nogle gode oplevelser i det enestående område her ved Karlsgårde Sø.